...entre fangs de l'absurd groc o la constància dels folls...

7/11/09

ofec

palangana a l'interior del clot clos
entre munts de sorra
fang
la nàusea
extrema unió amb l'ésser cast i calp
suat
i nu
l'ànec al coll
un tub d'acer al nas
orella rasa
ofec ras
of
o
.